Etichetă: vac

Anti-recoil in VB6

This article has been written before more than 24months, information might old.

Un anti-rcoil simplu in vb6 :

VERSION 5.00
Begin VB.Form Form1
  Caption     =  "Anti-recoil"
  ClientHeight  =  1440
  ClientLeft   =  5580
  ClientTop    =  5340
  ClientWidth   =  5040
  LinkTopic    =  "Form1"
  ScaleHeight   =  1440
  ScaleWidth   =  5040
  Begin VB.Timer Timer1
   Enabled     =  0  'False
   Interval    =  70
   Left      =  0
   Top       =  -120
  End
  Begin VB.Frame Frame1
   Caption     =  "Anti-Recoil"
   Height     =  1335
   Left      =  120
   TabIndex    =  0
   Top       =  0
   Width      =  4815
   Begin VB.Timer Timer2
     Interval    =  1
     Left      =  1800
     Top       =  240
   End
   Begin VB.Line Line6
     X1       =  4680
     X2       =  4680
     Y1       =  240
     Y2       =  1200
   End
   Begin VB.Line Line5
     X1       =  4560
     X2       =  4560
     Y1       =  240
     Y2       =  1200
   End
   Begin VB.Line Line4
     X1       =  3000
     X2       =  4680
     Y1       =  1200
     Y2       =  1200
   End
   Begin VB.Line Line3
     X1       =  3000
     X2       =  4680
     Y1       =  240
     Y2       =  240
   End
   Begin VB.Line Line2
     X1       =  3000
     X2       =  3000
     Y1       =  1200
     Y2       =  240
   End
   Begin VB.Line 

Vac2 Insight

This article has been written before more than 24months, information might old.

Sunt multi care inca din pacate nu stiu cum functioneaza vac2 si cred ca ar trebui sa stie , VAC2 este un Anti cheat creat de valve ce se afla construit in interiorul fiecarui servar , orice servar ce ruleaza cu parametrul -secure va avea activat anticheat-ul vac si va figura ca server protejat in lista de servare .

Vac este construit pentru a interzice accesul jucatorilor posesori de steam pe servarele protejate de vac , vac va interzice accesul numai in cazurile in care engine-ul jocului a fost modificat , engine-ul consta in cateva fisiere cu extensia dll in special core.dll si steam.dll(multe dintre coduri (.exe) la rulare modifica aceste fisiere ) , indiferent daca ai avut vreun cod sau nu daca acele file sunt modificate sunt sanse enorme sa nu te mai poti conecta la serverele protejate vac .

Daca in in momentul in care incerci sa te conectezi si esti deconectat cu mesajul „Your connection to this secure server has been rejected. Because of past …